Manipulácia s materiálom

Manipulácia s materiálom

Stroje JCB s vhodným prúslušenstvom dokážu rýchlo pracovať či manipulovať s rôznymi druhmi  materiáov - od papiera cez drevo, kov, pneumatiky, ostré sklo až po trávu.

Vyplňte žiadosť
Úspech
Požiadať o spätné volanie
úspešné
Volajte nám teraz