Servisné zmluvy

TERRA má povesť spoločnosti, ktorej zmluvný vzťah so zákazníkom nekončí predajom stroja, ale pokračuje dlhodobým partnerstvom.  Keďže sú pre nás hlavným piliérom skúsenosti a nadšenie našich ľudí, zaviazali sme sa poskytovať vám špičkovú podporu popredajných služieb, aby vám naše stroje prinášali maximálny úžitok a spoľahlivosť. Našu podporu popredajných služieb stelesňujú technici, vyškolení vo výrobe, najnovšie poznatky, know-how a podpora partnerov, ktorých zastupujeme.

Sme tiež schopní prispôsobiť našu ponuku vašim potrebám prostredníctvom servisných zmlúv a dohôd.

Kontaktujte nás

Ing. Radoslav Račák- Manažér popredajných služieb      

 

Vyplňte žiadosť
Úspech
Požiadať o spätné volanie
úspešné
Volajte nám teraz